DJELATNOSTI DOMA | Dom za odgoj Zadar

Naše djelatnosti


ODJEL TIMSKE PROCJENE, PRIHVATA I TRETMANA

1. Usluga privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa – 16 korisnika (Disciplinski centar – rješenje suda, timska procjena/dijagnostika – rješenje suda ili Centra za socijalnu skrb, privremeni smještaj djece i mladih u kriznim situacijama – prihvat do 72 sata, privremeni smještaj radi provođenja kraćih rehabilitacijskih (tretmanskih) programa – rješenjem suda ili Centra za soc. skrb).

U okviru usluge privremenog smještaja radi provođenja kraćih rehabilitacijskih programa osigurava se smještaj djeci i mlađim punoljetnim osobama do navršene 21. godine života s problemima u ponašanju i poteškoćama mentalnog zdravlja tijekom predviđenog vremenskog razdoblja. U okviru ove usluge korisnicima su osigurane aktivnosti odgoja, socijalnog rada, socijalno-pedagoške podrške, psihološke podrške, brige o zdravlju i njege te prehrana. U okviru ove usluge osigurava se i provođenje odgojne mjere upućivanja u odgojnu ustanovu, upućivanja u disciplinski centar na određeni broj dana, kao i privremeni smještaj u odgojnu ustanovu do okončanja pripremnog postupka pred sudom.

2. Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku (organizirano stanovanje uz povremenu podršku stručnih radnika) – 2 korisnika. Stan je u vlasništvu Grada Zadra, a dodijeljen je Domu za potrebe njegovih korisnika. Usluga organiziranog stanovanja uz povremenu podršku stručnih radnika je usluga koja se pruža korisnicima koji su do punoljetnosti koristili uslugu smještaja i korisnicima u dobi od 16 do 18 godina u skladu s procjenom njihove mentalne zrelosti, uz suglasnost roditelja/zakonskog zastupnika i nadležnog centra za socijalnu skrb i uz uvjet da je u istoj stambenoj jedinici smješten i punoljetan korisnik.

ODJEL BORAVKA I SAVJETOVANJA

1. Usluga poludnevnog boravka u Domu – 20 korisnika (djeca i mladi sa blažim poremećajima ponašanja i niskim socioekonomskim statusom obitelji, izbjegavanje obrazovnih obaveza). U okviru ove usluge korisnicima su osigurane aktivnosti odgoja, socijalnog rada, socijalno-pedagoške podrške, psihološke podrške, brige o zdravlju i njege te prehrana.

2. Usluga provođenja odgojnih mjera izrečenih maloljetnicima ili mlađim punoljetnim osobama:

– Pojačana briga i nadzor uz dnevni boravak u odgojnoj ustanovi (rješenje suda)

– Disciplinski centar (rješenje suda).

3. Usluga poludnevnog boravka pri školama, OŠ Š. Budinića, OŠ K. Krstića i OŠ Š. K. Benje – upućuju se djeca iz matične škole na preporuku stručno razvojne službe, a zbog problema u ponašanju i obrazovnih poteškoća – rješenje Centra za socijalnu skrb. Usluga poludnevnog boravka u školi pruža se djeci koja su u riziku za razvoj problema u ponašanju ili već imaju razvijene blaže oblike problema u ponašanju. Specifičnost ove usluge je u tome što se provodi u prostorima škola tako da stručni radnici mogu pravovremeno i preventivno intervenirati u svakom pojedinom slučaju bez potrebe za izdvajanjem učenika iz njegovog primarnog socijalnog okruženja. Na takav način osigurava im se kontinuirana i izravna pomoć u prevladavanju prisutnih poteškoća, a učenici se dodatno ne stigmatiziraju boravkom u Domu. U okviru ove usluge korisnicima su osigurane aktivnosti odgoja, socijalno-pedagoške podrške, socijalnog rada, psihološke podrške te prehrana.

4. Usluga savjetovanja – provodi se u dislociranoj jedinici na adresi Don Ive Prodana 1. Usluga savjetovanja obuhvaća pružanje usluga savjetovanja i pomaganja nakon izlaska iz skrbi, usluge savjetovanja primarnih obitelji ili specijaliziranih udomiteljskih obitelji. U okviru usluge savjetovanja provodi se i izvršavanje odgojne mjere uključivanja maloljetnika ili mlađeg punoljetnika u pojedinačni ili skupni psihosocijalni tretman u savjetovalištu za mlade. U okviru ove usluge korisnicima je osiguran rad na odgojnom području, socijalni rad, socijalno-pedagoška podrška i psihološka podrška.

Back to top