Donacija – Grupa prve godine Psihologije pri Sveučilištu u Zadru | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Donacija - Grupa prve godine Psihologije pri Sveučilištu u Zadru

Grupa prve godine Psihologije pri Sveučilištu u Zadru je organizirala prikupljanje darova za djecu na smještaju u Domu za odgoj djece i mladeži Zadar. U akciju su uključili i „Kraš“ (slatkiši), te firmu AWT (kozmetika), a i sami su skupili određenu svotu novca kojom su upotpunili darove, na čemu smo im izuzetno zahvalni.

Lijepo je znati da su naši mladi studenti, pogotovo studenti pomagačkih struka socijalno osjetljivi i da žele pomoći potrebitima.

Stoga, jedno VELIKO HVALA!

Donacija - Grupa prve godine Psihologije pri Sveučilištu u Zadru

Back to top