Izjava o pristupačnosti | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Dom za odgoj djece i mladeži Zadar nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19) (dalje u tekstu: Zakon o pristupačnosti) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. god. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.).

Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežne stranice Doma, domzaodgoj-zadar.hr.

Stupanj usklađenosti

Instalacijom nove CMS platforme usklađene sa WCAG 2.0 / ADA / 508 standardima izvršena je početna prilagodba mrežnog sjedišta domzaodgoj-zadar.hr u skladu sa Zakonom o pristupačnosti.

Mrežno sjedište domzaodgoj-zadar.hr je djelomično odnosno u većem dijelu usklađeno sa Zakonom, uz nedostatke koji su navedeni u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Sadržaj naveden u nastavku je nepristupačan iz razloga:

  • Pojedini elementi nemaju dovoljno dobar kontrast s pozadinom
  • pojedine .pdf datoteke sadržane u objavama nisu u cijelosti nastale izvozom iz izvorišne datoteke iz alata Microsoft Office Word uz odabir opcija za pristupačnost, već skeniranjem tiskanih dokumenata, odnosno nisu pristupačne jer nisu prikladno pripremljene za čitače ekrana;
  • dio slika i datoteka nema prikladan tekstualni opis (alt tekst);
  • pojedine vrste datoteka ( .doc, .xls) dostupne su isključivo kao datoteke za preuzimanje

Dom za odgoj djece i mladeži Zadar radi na uklanjanju uočenih neusklađenosti s ciljem usklađivanja sa Zakonom o pristupačnosti.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava sastavljena 21. rujna 2020. godine, prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđena je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene koju je proveo Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, uz automatiziranu provjeru pristupačnosti korištenjem različitih dostupnih alata, te vanjskom procjenom.

Izjava je zadnji put preispitana 10.11.2020. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da, ako primijete neusklađeni sadržaj koji nije obuhvaćen ovom izjavom, o tome obavijeste Dom za odgoj djece i mladeži Zadar.

Sve upite vezane uz pristupačnost mrežnih stranica Doma korisnici mogu uputiti putem:

  • elektroničke pošte: korisnik409@mdomsp.hr,
  • telefonom: + 385 23 234 821,
  • poštom Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, Bana Josipa Jelačića 8, 23000 Zadar.

Postupak praćenja provedbe propisa

Tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti i nadzor nad provedbom Zakona o pristupačnosti je Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske.

U slučaju nezadovoljavajućeg odgovora na obavijest ili zahtjev za povratnu informaciju o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje, telefonom ili putem elektroničke pošte: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Back to top