NAŠI CILJEVI | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

VIZIJA

Naša vizija su djeca i mladi koji se usprkos rizičnim uvjetima u kojima su živjeli, aktivno i produktivno integriraju u život društvene zajednice.

MISIJA

Naša misija –  kroz interdisciplinarni rad stručnjaka te suradnju s dionicima socijalne skrbi i lokalne zajednice:

  • Pružati okruženje sigurno od rizika za djecu i mlade s poremećajem u ponašanju i drugim poremećajima.
  • Mijenjati socijalno neprihvatljive oblike ponašanja djece i mladih.
  • Pružati savjetodavni rad djeci, mladima i roditeljima.
Back to top