Opći podaci | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

dom za odgoj zadar

Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar nekada Dom za odgoj djece i mladeži Zadar (u daljnjem tekstu: Dom) ustanova je socijalne skrbi u nadležnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, koja pruža usluge djeci i mladima sa problemima u ponašanju i poteškoćama mentalnog zdravlja.

Zakon o socijalnoj skrbi (link na zakon.hr):
https://www.zakon.hr/z/222/Zakon-o-socijalnoj-skrbi

Obiteljski zakon (link na zakon.hr):
https://www.zakon.hr/z/88/Obiteljski-zakon

Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (link na narodne novine):
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_03_40_712.html

 

Dom na području Grada Zadra funkcionira od 1969. godine. Djelatnost Doma je pružanje usluga socijalne skrbi izvan vlastite obitelji za zadovoljavanje socijalno-zaštitnih potreba djece i mladeži u dobi do 21. godine života.

Sjedište Doma je u ulici Bana Josipa Jelačića br. 8. – Privremena adresa: Ivana Meštrovića 3

Kontakt informacije:

Ravnateljica:
Liana Brkić, mag. soc. rada, mob: 099/4902-246
tel; 023/234-821; fax: 023/231-393; e- mail: liana.brkic@socskrb.hr

Zamjenica ravnateljice:
Nikolina Žunić Miočić, prof. psih., GSM: 0993997021

Voditelj Odjela timske procjene, prihvata i tretmana:
Josipa Radas, mag. soc. paed.  023/234-831

Voditelj Odjela boravka i savjetovanja:
Nikolina Žunić Miočić, prof. psih.023/234-829

Psiholog:
Marina Milivojević Pinto, prof. psih.023/234-822

Socijalni radnik:
Jelica Dadić, dipl. soc. rad. 023/234-824

Socijalni pedagog:
Katarina Pavičić, dipl. def. – soc. ped. 023/234-833

Mobilni tim
GSM 0995326722 tel. 023/234 821

 

Službenik za zaštitu osobnih podataka:
tel: 023/234-824;
fax: 023/231-393;
email: strucnitim1@domzaodgoj-zadar.com

Back to top