Priopćenje za medije o održanoj radionici i Okruglog stola projekta "Za bolje sutra, za sretnija jutra" | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Europski strukturni i investicijski fondovi

Kroz projekt „Za bolje sutra, za sretnija jutra“ Europskog socijalnog fonda, dana 19.listopada 2022. godine u Multimedijalnoj dvorani Gradske knjižnice Zadar održana je edukativna radionica na temu: „ Deinstitucionalizacija socijalnih usluga te prava pripadnika ciljanih skupina“ i okrugli stol na temu: „Deinstitucionalizacija -prednosti života u organiziranom stanovanju.
Okupljene je pozdravila zamjenica ravnateljice Ljiljana Šarić koja je ujedno i voditelj projekta. Tada je najavila doc.dr.sc.Ana Mariju Iveljić sa Odjela za pedagogiju Sveučilišta u Zadru, koja je prezentirala važnost deinstitucionalizacije socijalnih usluga, kao i prava pripadnika ciljanih skupina. Ciljane skupine su djeca i mladi bez roditelja ili bez odgovarajuće roditeljske skrbi kao i djeca i mladi s problemima u ponašanju.

Nakon edukativne radionice organiziran je catering-hrana i piće za sve sudionike skupa.

Okrugli stol je održan na temu deinstitucionalizacije kroz prednosti života u organiziranom stanovanju. Zamjenica ravnateljice Ljiljana Šarić predstavila je predstavnike Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar koji su prezentirali usluge koje centar pruža nakon deinstitucionalizacije, a to su: Katarina Pavičić- vodiitelj Odjela organiziranog stanovanja, Katarina Sjauš-član mobilnog tima, Nikolina Žunić Miočić-voditeljica poludnevnih boravaka, te Marina Milivojević Pinto- član stručnog tima koji provodi soc .usliugu savjetovanja i pomaganja. Nakon predstavljanja otvorena je diskusija na kojoj su sudjelovali okupljeni sudionici.

Napominjemo da je nositelj projekta „Za bolje sutra, za sretnija jutra“ -Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar, kao pravni sljednik Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, a partner, koji je 19.rujna 2022. godine izašao iz projekta je Centar za pružanje usluga u zajednici Zagorje, kao pravni sljednik Doma za odgoj Bedekovčina. Projekt je u potpunosti financiran od strane Europskog socijalnog fonda u iznosu od 5.040.000,00 kn, a trajanje provedbe je od srpnja 2021. godine do lipnja 2023. godine.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kroz cijelo vrijeme provedbe pruža stručnu i tehničku pomoć Centru u provedbi projekta .Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za korisnika.

Zamjenica ravnateljice Ljiljana Šarić je posebno zahvalila gospođi Ivani Bajlo na nesebičnom trudu, korektnosti i vrhunskoj stručnosti, kao i ravnateljici Marini Dujmović Vuković na podršci Agencije.

Zadar, 19.10.2022.

Priopcenje za medije 19102022 (pdf)

Back to top