Pristup informacijama | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Dom za odgoj djece i mladeži Zadar uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 172/03,114/10, 77/11). Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje prava na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, te su istim propisana načela prava na pristup informacijama, iznimke od prava na pristup informacijama i postupak za ostvarivanje prava na pristup informacijama.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Domu za odgoj djece i mladeži Zadar. Ukoliko se zahtjev podnosi pismenim putem potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama kojeg možete poslati:

  • na adresu Dom za odgoj djece i mladeži Zadar, ulica Bana Josipa Jelačića 8, 23000 Zadar
  • na broj fax-a: 023/ 231-393
  • elektroničkom poštom na: Marina.Milivojevic@SOCSKRB.HR
  • donijeti osobno u računovodstvo Doma za odgoj djece i mladeži Zadar, radnim danom od 07:00 do 15.00 sati.

Za dodatne informacije molimo nazovite službenika za informiranje na broj telefona: 023/ 234-822

 


JAVNI NATJEČAJI

 

 

 


SJEDNICE UPRAVNOG VIJEĆA

 


SJEDNICE STRUČNOG VIJEĆA

 


PROGRAM RADA DOMA I IZVJEŠĆE O RADU DOMA

 


PROJEKTI

 


OSTALO

 


FINANCIJSKA IZVJEŠĆA


DOKUMENTI

 


NATJEČAJI

 


PUBLIKACIJE, BROŠURE I DR.

Back to top