Projekt "ZA BOLJE SUTRA, ZA SRETNIJA JUTRA" | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda

 

Europski strukturni i investicijski fondovi

Dana 1. srpnja 2021. godine Dom za odgoj djece i mladeži Zadar potpisao je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Za bolje sutra, za sretnija jutra“. Projekt je odobren u sklopu Poziva „Razvoj, širenje i unaprjeđenje kvalitete izvaninstitucijskih socijalnih usluga kao podrška procesu deinstitucionalizacije“ financiranog iz Europskog socijalnog fonda kroz Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

Domu za odgoj djece i mladeži Zadar Ugovorom su dodijeljena bespovratna sredstava u svrhu provedbe aktivnosti  usmjerenih na deinstitucionalizaciju Doma kroz prelazak na organizirano stanovanje. Aktivnosti uključuju i sveobuhvatnu podršku korisnicima, te zapošljavanje stručnjaka i osnivanje mobilnog stručnog tima.

Kao Partner u projekt je uključen i Odgojni dom Bedekovčina koji će sudjelovati u aktivnosti pružanja usluge organiziranog stanovanja.

Agencija za razvoj Zadarske županije ZADRA NOVA kao regionalni koordinator pružat će stručnu i tehničku pomoć Domu u provedbi projekta. Angažman Agencije na ovom projektu omogućuje projekt ZADRA NOVA ZA VAS kroz koji se financira rad djelatnika Agencije, a usluge provedbe ne stvaraju financijski teret za korisnika. Projekt je sufinanciran sredstvima tehničke pomoći u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014-2020, iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

O PROJEKTU:

Nositelj projekta: Dom za odgoj djece i mladeži Zadar

Partner: Odgojni dom Bedekovčina

Ukupna vrijednost projekta: 5.040.000,00 kuna

Intenzitet EU financiranja: 100%

Razdoblje provedbe projekta: od srpnja 2021. do lipnja 2023. godine

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je pridonijeti procesu deinstitucionalizacije  za djecu s problemima u ponašanju i djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi. Projekt omogućuje djeci s problemima u ponašanju i djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi  izvaninstitucijske socijalne usluge na području  Zadarske i Krapinsko-zagorske županije koje im osiguravaju  ostvarivanje prava na život u zajednici. Projekt također omogućuje jačanje kapaciteta zaposlenika edukacijom i supervizijom  te povećanje svijesti o procesu i potrebama ciljnih skupina provedbom kampanje.

ESF Učinkoviti ljudski potencijali  ZADRA NOVA ZA VAS logotip Odgojni dom Bedekovčina

Back to top