ZAHVALNICA | Centar za pružanje usluga u zajednici Zadar

Zahvaljujemo Zadarskoj županiji kao i Gradu Zadru

Zahvaljujemo Zadarskoj županiji kao i Gradu Zadru koji su i ove godine kao i niz prethodnih godina kroz programe potpore i pomoći našim korisnicima donirali sredstva pomoću kojih su nam omogućili:

  • angažiranje psihijatra za potrebe naših korisnika
  • uključivanje korisnika na programe prekvalifikacije kroz školovanje za odrasle
  • uključivanje korisnika u sportske klubove kao potpora socijalnoj uključenosti
  • opremanje organiziranih stanovanja odgovarajućom opremom
  • realizaciju izleta, ljetovanja i ekskurzija korisnika

Dobroj suradnji i potpori Zadarske županije i Grada Zadra nadamo se i ubuduće , a u interesu sreće i zadovoljstva naših korisnika. Svako naše sretno dijete je i vaše sretno dijete….

Korisnici i zaposlenici Centra za pružanje usluga u zajednici Zadar

Back to top